Αγγλικά

english

Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας

ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Α & Β Δημοτικού)

Το πρόγραμμα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Σεισοπούλου-Βασιλείου για μαθητές Α και Β Δημοτικού επικεντρώνεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με καινοτόμες και διασκεδαστικές μεθόδους στοχεύοντας στη βιωματική εκμάθηση της γλώσσας ακριβώς όπως συμβαίνει και με τη μητρική μας γλώσσα.

Το πρόγραμμα μας εστιάζει στη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από ευχάριστες και πολυδιάστατες δραστηριότητες συνδυάζοντας τον ηλεκτρονικό διαδραστικό πίνακα και το ηλεκτρονικό βιβλίο με το παιχνίδι, το τραγούδι και το θέατρο.

Προτεραιότητα μας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης  σε σχέση με τη γλώσσα αλλά και τον κόσμο που περιβάλλει τα παιδιά .

Στόχος μας είναι το παιδί να αγαπήσει την αγγλική γλώσσα από τα πρώτα κιόλας βήματα της εκμάθησής της.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αποτελούν τη βάση για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Τα παιδιά ξεκινούν μαθαίνοντας γραφή και ανάγνωση και στη συνέχεια εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και ενισχύουν  τη γραμματική και τον προφορικό τους λόγο με τη χρήση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων του ηλεκτρονικού διαδραστικού πίνακα και του ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν και να μιλήσουν την αγγλική γλώσσα μέσα από θεατρικά έργα και παρουσιάσεις δικών τους εργασιών με θέματα όπως η Γη, το Διάστημα, οι Πλανήτες κ.ά.

Στόχος μας είναι η απόκτηση γερών βάσεων που θα οδηγήσει στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, μέσα από διαδικασίες και τρόπους που δεν καθιστούν τη μελέτη αγχωτική και βαρετή διαδικασία.

ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ξεκινάει η προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων Αγγλικής.

Στόχος μας είναι να εξοικειώσουμε τους μαθητές με τη μορφή όλων των αναγνωρισμένων εξετάσεων, δηλαδή με τις συνθήκες, το περιεχόμενο και τη δομή τους.

Μέσα από πλούσια πρακτική εξάσκηση, γραπτά και προφορικά τεστ προσομοίωσης, και συνεχή αξιολόγηση, ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση των μαθητών μας για την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους στις πραγματικές εξετάσεις.

Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωσή μας αποτελεί και την εγγύηση για την επιτυχία των μαθητών μας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Εξοικείωση με τις Εξετάσεις YLE, KET, PET, FCE, CAE CPE,STYLE, BCCE, ECCE, ECPE, TOEIC, TOEFL, ESB, MSU, LRN, κ.ά.
με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν κάθε χρόνο το 100%.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Εξάσκηση στον προφορικό λόγο σε όλα τα επίπεδα.

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ‘Σεισοπούλου Βασιλείου’ θα βρείτε ένα πληρέστατο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής για ενήλικες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών για επαγγελματίες που θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα στα αγγλικά στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Δυνατότητα για την απόκτηση πιστοποιητικού αγγλικών ειδικότητας αναγνωρισμένο από τον επιχειρηματικό κόσμο από το University of Greenwich.