Γερμανικά

germany

Εκμάθηση Γερμανικής Γλώσσας

Η γερμανική γλώσσα ανήκει στην ομάδα των δυτικών γερμανικών γλωσσών που περιλαμβάνει επίσης τα Αγγλικά, τα Ολλανδικά και τα Αφρικάανς.
Ανά τον κόσμο το Γερμανικά ομιλούνται περίπου από 105 εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική γλώσσα και επίσης σχεδόν από 80 εκατομμύρια ομιλητές ως μη μητρική γλώσσα.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ‘Σεισοπούλου – Βασιλείου’ οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την γερμανική γλώσσα με έναν ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας. Το μάθημα γίνεται με βιβλία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών σε συνδυασμό με σύγχρονο διαδραστικό υλικό.

Σε επόμενα επίπεδα, εμβαθύνουμε σε λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό, προφορικά και έκθεση προετοιμάζοντας σιγά σιγά τους μαθητές για τις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση κειμένων, ακουστικό, εκθέσεις, προφορικό λόγο) στις οποίες θα εξεταστούν στα πτυχία που ακολουθούν.

Στόχος μας και στη Γερμανική γλώσσα είναι η γνώση και η σωστή χρήση της γλώσσας η οποία θα επισφραγιστεί με ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B2)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C1)

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C2)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Α, Β, C, B1, B2, C1