Βιωματική Εκμάθηση

Βιωματική Διδασκαλία

Η βιωματική μάθηση είναι αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματική από την κλασσική εκμάθηση γνωστικής ύλης και δεξιοτήτων.

Χρησιμοποιώντας την καθημερινότητά τους, τα συναισθήματά τους, τις απόψεις τους, τους φόβους τους, γίνονται πιο αυτόνομα και αυτό συμβάλλει στη γλωσσική τους ανάπτυξη.

Τα παιδιά

  • μαθαίνουν περισσότερα και ευκολότερα σε λιγότερο χρόνο γιατί είναι μέσα από παιχνίδι και δεν κουράζονται.
  • Εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης
  • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη